Dokumenty

Dokumenty Ucznia - dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka:

Ankieta aplikacyjna
Informacje o projekcie dla rodzica - opiekuna ucznia
Deklaracje uczestnictwa

Oświadczenie


Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI
WZÓR ZGŁOSZENIA_pdf
WZÓR ZGŁOSZENIA_doc
Załącznik do zgłoszenia

 

 

 stopka