Informatyka

1.      Wstęp do GIPN informatyka.
2.      Program informatyka.
3.      Ćwiczenia informatyka.
4.      Scenariusze zajęć informatyka.